โปรโมชั่น

24/01/2020 admin
หมายเหตุ : Hardisk ของทางร้านทุกรุ่นเป็นของใหม่ประกัน 3 ปีเต็ม โดยลูกค้าที่ซื้อ HDD ลูกใหม่พร้อมหนังกับทางเราไป สามารถส่ง HDD ลูกเดิมมา Refill หนังได้โดยได้ส่วนลดค่าหนังเหมือนเดิมตลอด 1 ปี เต็ม
แสดงความคิดเห็น